#การเดินทางหลังมีลูกชีวิตเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

แต่ระหว่างทางที่มีลูกเดินทางไปด้วย

แม้จะเหนื่อย แต่มันโคตรมีความสุขเลย

𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑠 𝑎 𝑠𝑛𝑎𝑖𝑙’𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑒

เที่ยวแบบทริปหอยทาก

ไปเรื่อยๆ ไม่เร่ง ไม่รีบ

เอาเท่าที่ลูกไหว แล้วเราไม่เหนื่อยมาก

แค่ได้ออกเดินทางด้วยกัน

ได้ใช้เวลาระหว่างทางด้วยกัน

แค่นี้ก็พอแล้ว


Facebook : https://www.facebook.com/TravellingAsACouple

Website :  https://travelling-as-a-couple.com/

Instagram : Travelling As A Couple