เมื่อกรอกวีซ่า DS-160 เสร็จแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือการชำระเงินค่าวีซ่า ซึ่งเราจะต้องนำเอกสารไปชำระเงินที่ธนาคาร

กรณีที่เราออกจากระบบไปแล้วให้กลับเข้ามาทำใหม่ แล้วกด Retrieve an application

เลือกประเภทของวีซ๋าที่จะสมัคร ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็เลือก Nonimmigrant visa

กดเลือกจังหวัดที่เราจะทำการนัดสัมภาษณ์ มีแค่ 2 ที่ให้เราเลือกคือ กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่

เลือกประเภทของวีซ่าที่เราจะสมัคร ข้ออื่นไม่เกี่ยวข้องกับวีซ่าท่องเที่ยวเลย เราเลยเลือก All Others

เลือกประเภทของวีซ่า ในที่นี่เราเป็นวีซ่าท่องเที่ยว ต้องเลือก B1/B2 Visitor for Business and Pleasure

กรอกข้อมูลส่วนตัว ตามด้านล่างเลย

DS-160 Confirmation Number เอามาจากไหน เอามาจาก Confirmation ที่เราปริ๊นออกมาตอนที่กรอกฟอร์ม DS-160 เสร็จ

กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ ทั้งเบอร์โทรศัพท์ Email Address และที่อยู่

กรณีที่ต้องการกรอกให้หลายๆ คน ก็กด Add เพิ่มได้

คำถามนี้คือเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยไหม ??

เป็นข้าราชการที่เดินทางไปดูงานต่างประเทศไหม??

เป็นผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า 14 ปีไหม ?? หรือ เป็นผู้สมัครที่อายุมากกว่า 80 ปีไหม ?? ถ้าเข้ากรณีใดกรณีนึงก็ให้กด Yes ไป เพราะว่าสำหรับของกรณีนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางไปขอวีซ่าเอง สามารถส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ได้ แต่มันจะมีเงื่อนไขที่สถานฑูตระบุไว้ ถ้าเราเข้าเงื่อนไขทั้งหมด ก็จะสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ ไม่ต้องเสียเวลาไปสัมภาษณ์

คุณสมัครวีซ่า B1/B2 ซึ่งเป็นวีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจใช่ไหม ??

สำหรับผู้สมัครที่อายุ 13 ปี หรือว่าต่ำกว่านั้น ให้ยืนยันข้อกำหนดดังนี้

  • พ่อหรือแม่ หรือว่าผู้ปกครองคนใดคน คนนึงมีวีซ่าอเมริกา B1/B2 แล้ว
  • พ่อหรือแม่ หรือว่าผู้ปกครอง ไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยแบบถูกกฎหมายในอเมริกา
  • สำหรับผู้สมัครที่อายุมากกว่า 80 ปี ให้ตอบ Yes

ให้ยืนยันข้อความด้านล่าง

  • ไม่ได้เกิด หรือว่าถือหนังสือเดินทางของประเทศเกาหลีเหนือ ซูดาน ซีเรีย อิรัก และ คิวบา
  • ตอบ No ในแบบฟอร์ม DS-160 สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
  • ไม่เคยถูกปฏิเสธการเข้าประเทศอเมริกา

เลือกวิธีการจัดส่งหนังสือเดินทาง

  • ส่งให้ที่บ้าน
  • มารับเอง

ข้อความแจ้งสำหรับค่าสมัครวีซ่า ว่าห้ามจ่ายค่าวีซ่าซ้ำ เพราะว่าจะไม่มีการคืนเงิน ก่อนที่จะทำการกรอกเลขที่รับเงิน (Receipt Number)

เลือกวิธีการจ่ายเงิน เงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 5,280 บาทจะมีวิธีการจ่ายเงิน 2 วิธี จะเป็นการโอนเงินก็ได้ หรือว่าจะไปจ่ายที่ธนาคารกรุงศรีก็ได้ พอกดเข้าไปแล้วจะเป็นเหมือนคำแนะนำในการจ่ายเงิน

หลังจากกดเข้ามาแล้วจะเป็นคำแนะนำในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งในนี้จะระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินมาแล้ว ซึ่งเราจะนำไปใช้สำหรับการการนัดสัมภาษณ์วีซ่า

กรณีที่ต้องไปจ่ายเงินที่ธนาคารให้พิมพ์ใบ Pay-in Slip ไปด้วย แล้วกรอกไปให้เรียบร้อยเพื่อความรวดเร็ว

หลังจากจ่ายเงินแล้วให้รอประมาณ 2-3 วัน แล้วเข้ามากรอกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน เพื่อทำการนัดขอวีซ่า

เดี๋ยวเราจะมาต่อที่กระทู้ถัดไป จะแยกเป็น 2 กระทู้

  1. นัดสัมภาษณ์กับทางสถานฑูต
  2. ยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี และ ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี แต่ต้องเข้าเงื่อนไขตามที่สถานฑูตกำหนด

สามารถติดตามพูดคุยกับเราได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

Facebook: https://www.facebook.com/TravellingAsACouple

Website : https://travelling-as-a-couple.com/

Instagram : Travelling As A Couple