Hola Spain …..

ครั้งแรกกับการไปเที่ยวสเปน ทริปนี้เรามีเวลาเที่ยวประมาณ 10 วันและเมืองที่เราอยากไปมีทั้ง Barcelona Madrid เลยคิดว่าทริปนี้ขอตะลุยสเปนประเทศเดียวเลยดีกว่า เก็บให้คุ้ม

เริ่มจากการขอวีซ่า เนื่องจากเราไปสเปนที่เดียว จึงไม่ต้องคิดไรมากขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานฑูตสเปนได้เลย ซึ่งใช้ตัวแทนคือ “BLS International” เราไม่สามารถเดินทางไปที่สถานฑูตและขอวีซ่าได้โดยตรง

หลักการการขอวีซ่ากรณีที่ไปหลายประเทศ แล้วไม่รู้ว่าจะขอที่สถานฑูตไหน

 1. ประเทศไหนอยู่นานสุดขอประเทศนั้น
 2. ถ้าอยู่เท่าๆกัน ขอประเทศที่เราเข้าไปประเทศแรก

มาเริ่มขั้นตอนการขอวีซ่ากันเลยดีกว่า

กรอกข้อมูลในแบบใบสมัคร Application form

Download แบบฟอร์ม

แล้วกรอกข้อมูลตามได้ล่างได้เลย ถ้าใช้ปากกากรอกมันจะมีระบุใน Checklist ว่าต้องใช้ปากกาสีน้ำเงิน

page 1
Page 2

 

Page 3

 

Page 4

 

กระทู้นี้ขอพูดถึงวีซ่าท่องเที่ยวอย่างเดียวนะ

เตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่า 

แนะนำให้ไป Download Checklist ออกมาจะทำให้เราเตรียมเอกสารง่ายขึ้น

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง ต้องมีระยะเวลา 6 ก่อนวันเดินทาง และหลังจากเดินทางกลับมาไทยต้องเหลือ 3 เดือน และต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า จำนวน 2 หน้า
 • ภาพสี 2 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน) สามารถดูข้อกำหนดของรูปถ่ายได้ตาม Link นี้
 • Application Form ใบคำร้องในการขอวีซ่าเชงเก้น กรอกด้วยปากกาสีน้ำเงิน (เราใช้พิมพ์แล้วใช้สีเป็นสีน้ำเงินแทน)
 • สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน  2 ชุด
 • สำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า 1 ชุด ย้ำว่าทุกหน้า เพราะว่าพลาดมาแล้ว สำเนาแค่หน้าที่มีวีซ่า แต่ไม่ใช่ คือต้องเป็นทุกหน้าที่มีตราประทับรวมถึงหน้าวีซ่า ไม่งั้นต้องไปให้เจ้าหน้าที่ Copy ให้ซึ่งต้องเสียหน้าละ 5 บาท 
 • เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน
  • หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง (อายุไม่เกิน 1 เดือน) สำหรับพนักงานบริษัท
  • เอกสารจดทะเบียนบริษัท สำหรับเจ้าของกิจการ
  • หนังสือรับรองสถานะการศึกษา จากสถาบันการศึกษา กรณียังศึกษาอยู่
 • เอกสารทางการเงิน
  • Bank Statement ตัวจริง ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงสถานะการเงินที่เป็นปัจจุบัน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
  • Bank Certificate ตัวจริง => เป็นหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน เป็นหลักฐานที่ระบุว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีพร้อมทั้งแปลงเงินในบัญชีเราเป็นสกุลเงินยูโร

ทั้ง Bank Statement และ Bank Certificate ต้องเป็นบัญชีเดียวกัน ธนาคารเดียวกัน ที่มาย้ำเพราะว่าวันที่เราไปมันมีคนผิดมาแล้วต้องไปเสียเวลาทำเอกสารใหม่

** กรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น สถานฑูตจะระบุมาเลยว่าไม่รับพิจารณากรณีที่เป็นหลักฐานการเงินของผู้อื่นนอกจากที่บอกมาด้านบน

–  หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด พร้อมทั้งถ่ายสำเนาสูติบัตรหรือสำเนา ทะเบียนสมรส

–  จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริง ต้องระบุในจดหมายว่าออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร และ ฺBank Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

 • แผนการเดินทาง (สำคัญมาก) ระบุสถานที่ที่จะไปคร่าวๆ แต่ต้องให้สอดคล้องกับตั๋วเครื่องบินและระยะเวลาที่เราขอวีซ่าด้วย
 • ใบจองโรงแรม  ** ที่ต้องระบุชื่อผู้สมัครทุกคนลงในใบจองโรงแรม **
 • ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับจากสเปนหรือว่าประเทศในกลุ่มเชงเก้น สเปนจะต้องเป็นประเทศหลักในการเดินทาง  สามารถใช้หลักฐานการสำรองที่นั่งได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเพื่อขอวีซ่า ** กรณีที่เดินทางไปหลายที่ จำเป็นต้องมีหลักฐานการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเสมอ  
 • ประกันการเดินทาง (สำเนา) ที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร ส่วนมากเราซื้อออนไลน์ของ AXA ซื้อง่ายดี ตัดบัตรเครดิต ส่งเอกสารมาให้ทางอีเมลล์ แล้วแต่ว่าใครสะดวกซื้อเจ้าไหน แต่ขอให้วงเงินครอบคลุมเป็นพอ
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มดังนี้
  • ใบสูติบัตร
  • หนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอ กรณีที่ไม่ได้เดินทางหรือยื่นคำร้องพร้อมผู้ปกครองหรือบิดามารดา ต้องระบุชัดเจนว่าผู้ปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางพร้อมใครและเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไร 

ย้ำ!!!! เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน 

เตรียมเอกสารครบแล้วขั้นต่อไปก็จองวันที่ต้องไปยื่นวีซ่า

นัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า

เข้าไปจองวันที่ต้องการไปยื่นวีซ่า ตาม Link นี้

 • หลังจากนั้นก็กด “การนัดหมายเพื่อการยื่นขอวีซ่า” >> ฺBLS ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า >> การนัดหมายเพื่อการยื่นคำรองข้อวีซ่า

 

 • หน้านี้จะให้ใส่ข้อมูลสำคัญคือ
  • นัดหมายสำหรับกี่คน คนเดียวก็ใส่ Individual ถ้าไปพร้อมกันหลายคนเป็นครอบครัว ก็ใส่ Family
  • ศูนย์ที่จะไปขอ : Bangkok
  • ประเภทของการนัดหมาย (Normal ,Premium , Prime Time) : Normal ถ้าเลือก premium ราคาค่าขอวีซ่าก็จะบวกไปอีก แค่นี้เรารอได้ ไม่ต้อง premium เราเน้นประหยัด เพราะว่า Normal ก็คนละ 3 พันกว่าบาทแล้ว
  • ใส่เบอร์โทร และ Email ลงไปเพื่อรับ Verification code
  • ใส่ Verification Code แล้วกด Continue

 

Email ยืนยัน Verification Code เอา Code ที่ได้ไปใส่ที่หน้านัดหมาย

 

 • กด I agree to provide my consent

 

 • เลื่อกวันที่นัดหมาย เลือกได้เฉพาะวันที่ขึ้นเขียวๆ

 

 

 • เลือกเวลานัดหมายได้ตั้งแต่ 8.30 – 16.00 น. เว้นเวลา 12.00-13.00 นใ

 

 • เลือกชนิดของวีซ่า : วีซ่าท่องเที่ยว Tourism and Family Visit

 

 • กรอกข้อมูลที่เหลือตามด้านล่าง กดยืนยัน เราจะได้รับ Email Confirm กลับมา

 

 

 • Email ยืนยันการนัดหมาย หน้านี้เราต้อง Print ไปวันที่ไปยืนขอวีซ่าด้วย เพราะว่าก่อนเข้าห้องยื่นวีซ่า จะมีการตรวจเอกสารตัวนี้ว่าเราทำการนัดหมายตามวันที่ไปหรือเปล่า

 

 

ไปยื่นวีซ่ากันเลย!!!!

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสเปนBLS International (Thailand) Ltd.
Interchange 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211 เลขที่ 399
สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

เตรียมเงินสดไปเลยค่ะ !!! ไม่มีการจ่ายออนไลน์ไม่มีการจ่ายบัตรเครดิต เงินสดล้วนๆ

 • ค่าวีซ่าท่องเทียวคนละ 60 ยูโร คิดเป็นเงินไทย 2,310 บาท
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับเด็กายุตั้งแต่ 6 ปี และต่ำกว่า 12 ปี ค่าธรรมเนียม 1,345 บาท
 • ค่าดำเนินการ คนละ 595 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ค่าส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ 280 บาท (แพงมากกก มารับเองก็ไม่ได้ เค้าบอกว่ามันรวมอยู่ในนี้แล้ว T_T)
 • ค่า SMS 56 บาท (ถ้าจะคิดราคานี้ ไม่ต้องส่ง SMS ให้ก็ได้)

รวมๆแล้วต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดไปประมาณคนละ 3,200 บาท

 

ขั้นตอนการยื่นวีซ่า

เตรียม Email ที่ confirm การนัดหมายไว้ จะมีพนักงานตรวจก่อนที่จะเข้าไปนั่งรอ สถานที่ยื่นวีซ่าค่อนข้างเล็กและแคบมีที่นั่งให้ไม่ถึง 20 ที่ ไปถึงก็ไปกดบัตรคิวไว้ก่อนเลย แล้วก็รอเรียกคิว สำหรับใครที่เลือกจองแบบ premium มาก็เข้าไปช่องสำหรับ premium ได้เลยไม่ต้องรอ แต่ก็แลกด้วยการเพิ่มเงินอีกประมาณ 1 พันกว่าบาท……ไม่เป็นไรเรารอได้

เตรียมเอกสารไปให้พร้อม เขียนรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสาร พร้อมเซ็นต์ลงในแบบฟอร์มให้ครบ ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมจ่ายเงิน (ขึ้นตอนนี้ถือว่าใช้เวลานานอยู่ต่อคน)

ตอนแรกก็เข้าใจว่าไม่ต้องสแกนนิ้วแล้ว เพราะว่าเพิ่งสแกนนิ้วยังไม่ถึง 5 ปี ล่าสุดที่ไปขอที่สถานฑูตฮังการีก็ไม่ต้องสแกนนิ้ว ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สแกนนิ้วแต่ปัญหาอยู่ตรงที่เค้าไม่ได้แต่งหน้าไปดีๆ ผมก็ยุ่งมาก แต่จุดนั้นทำไรไม่ได้แล้ว ก็ต้องถ่ายรูปใหม่ทั้งหัวยุ่งๆ นั้นแหละ ทำได้แค่จับๆให้มันโอเคขึ้น โถ่ๆๆๆ สงสารตัวเองจริงๆ คือพอได้วีซ่ามานี่แบบอีนี่ใคร!!!!!

ครั้งต่อไปชั้นจะไม่พลาด ชั้นจะแต่งหน้าเต็ม ชั้นจะเป่าหัวไปให้พองสวย คอยดู แก้แค้นครั้งนี้

หลังจากยื่นวีซ่าเสร็จเราจะได้รับ SMS ว่าวีซ่าของคุณได้รับแล้ว SMS ที่เราเสียไป 50 กว่าบาทนั้นแหละ ส่งมาบอกแค่นี้ แล้วเดี๋ยวจะส่งมาอีกทีตอนที่ให้ไปรับวีซ่า นี่คือเก็บค่า SMS ไป 2 คน แต่ส่งมาบอกคนเดียวด้วยนะ คนที่ทำการจองวีซ่าไป

 

 

ที่เหลือก็รอรับวีซ่าสบายๆ อยู่ที่บ้าน ในเวปมันจะบอกว่าใช้เวลา 15 วัน แต่ของเราไม่ถึง 3-4 วันเอง ขอไปวันศุกร์วันพุธ เค้าบอกว่า Passport เราส่งคืนมาแล้ว รออีก 2-3 วันก็ไปรษณีย์ก็เอามาส่งให้พี่บ้าน ไม่ใช่ส่งแบบลงทะเบียนด้วย เอามาหยอดที่ตู้เลย ถ้าไปรษณีย์ทำหายก็จบกัน

มีอะไรสงสัย ก็ถามกันได้นะ มิต้องเกรงใจ แบ่งปันประสบการณ์กันไป เรามีช่องทางใหม่ให้ติดต่อ เพราะว่าบางที message facebook มันไม่ค่อยขึ้นเตือนเวลาใครถามอะไรมา เราเลยเปิดช่องทาง Line ไว้ให้ เผื่ออยากถามอะไร

Line ID : @travelling_couple หรือ กดที่นี่เลย http://line.me/ti/p/%40travelling_couple

 

อ่อ……………………….ลืมบอกไปอีกอย่าง

สำหรับคนที่จะเดินทางออกนอกเชงเก้นด้วย แล้วขอวีซ่าจากสเปน ต้องบอกเค้าว่าขอวีซ่าเป็น Multi แล้วก็โชว์แผนการเดินทางให้ครอบคลุมประเทศที่เราไปให้หมด เพื่อเวลาที่เค้าพิจารณาวีซ่าให้เราเป็น Multi เพราะของเรา พอแพลนเป็นสเปนประเทศเดียว วีซ่าที่ได้เลยเป็น Single


สามารถติดตามพูดคุยกับเราได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

Facebook : https://www.facebook.com/TravellingAsACouple

Website :  https://travelling-as-a-couple.com/

Instagram : Travelling As A Couple

Line: @Travelling_couple หรือ กดที่นี่เลย http://line.me/ti/p/%40travelling_couple