ใครว่าคุณแม่จะเที่ยวไม่ได้ !!!

ตอนนี้กำลังมีลูกน้อยนอนดิ้นอยู่ในพุงใหญ่ๆ ของเรา จะไปเที่ยวไปทีก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆ โดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบินที่มักจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเยอะ วันนี้คุณแม่มือใหม่เลยเอาข้อกำหนดสายการบินของคุณแม่ตั้งครรภ์มาฝาก เอาใจคุณแม่นักเที่ยว

การเดินทางโดยเครื่องบิน แต่ละสายการบินจะมีข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณแม่ทั้งหลายควรปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะวางแผนการเดินทางด้วยนะจ๊ะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแม่เองและลูกน้อย เพราะในบางกรณีคุณหมอก็ไม่ค่อยแนะนำให้คุณแม่ที่มีความเสี่ยงเดินทาง

มาเริ่มกันเลย

Bangkok Airway

 

 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งการตั้งครรภ์ได้ที่เคาท์นเตอร์เช็คอิน
 • ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสาร และวันเกิด
  • วันคลอดที่ได้คาดหมายไว้
  • วันที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน
  • คำยืนยันการตั้งครรภ์ทารกคนเดียว หรือแฝด และการตั้งครรภ์เป็นไปตามปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
  • คำยืนยันว่าผู้โดยมีสภาวะที่เหมาะสมกับการเดินทาง
  • ระบุวันที่ และ รายละเอียดสำหรับการติดต่อแพทย์ผู้ทำการตรวจ
  • ใบรับรองแพทย์มีอายุ 3 สัปดาห์นับจากวันออกเอกสาร
 • ในวันเดินทาง พนักงานของบริษัทหรือนักบินมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารมีครรภ์หากเห็นว่าสภาวะของผู้โดยสารไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน แม้ว่าใบรับรองแพทย์จะระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ตามปกติ

ข้อมูล: http://www.bangkokair.com/tha/pages/view/pregnant

 Thai Airway

 

 • ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ระบุบอายุครรภ์
  • กำหนดการคลอด
  • ใบรับรองแพทย์ต้องออกภายในไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง
  • จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่ในการปฎิเสธการขึ้นเครื่อง ในกรณีที่ผู้โดยสายไม่สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ได้
 • สตรีมีครรภ์ที่ไม่อนุญาตให้เดินทาง
  • สตรีที่ตั้งครรภ์เด็กแฝด
  • สตรีที่ตั้งครรภ์มีประวัติเคยแท้งบุตร ฯลฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากสูตินารีแพทย์ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “Medical Clearance Form (MEDA) จากสูตินารีแพทย์ และได้รับอนุญาตจากการบินไทยให้เดินทางได้ ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
  •   ภาวะโลหิตจาง
  • มีความผิดปกติทางระบบส่วนต่างๆของร่างกายเรื้อรัง ซึ่งต้องมีการรักษาอยู่เป็นประจำ
  • มีประวัติการแท้ง
  • มดลูกต่ำกว่าปกติ
  • มีประวัติการตั้งครรภ์ในตำแหน่งที่ผิดปกติ
  • มีประวัติหรือปัจจุบันรกในครรภ์มีภาวะไม่ปกติ
  • มีความเสี่ยงในการแท้งหรือ มีการตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ปัจจุบัน
  • มีการปฏิสนธิของไข่เกิน 2 ตัว
  • มีประวัติโลหิตเป็นพิษ, โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน

ข้อมูล: http://www.thaiairways.com/th_TH/plan_my_trip/travel_information/travel_guide.page

 

Nok Air

**ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง

ข้อมูล: http://www.nokair.com/content/th/campaign/travel-tips/Pregnant-travelling.aspx

Air Asia

 

 • ใบรับรองแพทย์จะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
  • รับรองว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้
  • ยืนยันอายุครรภ์และใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ออกเดินทางขาไปที่กำหนดหรือวันที่ออกเดินทางขากลับที่กำหนด ทั้งนี้ สุดแล้วแต่กรณี
 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งและ ณ เคาน์เตอร๋เช็คอิน

ข้อมูล: http://www.airasia.com/th/th/at-the-airport/special-guests.page

 

Ethihad

 

 • ใบรับรองแพทย์จะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ออกและลงชื่อโดย แพทย์ของผู้โดยสารหรือพยาบาลผดุงครรภ์
  • ใช้กระดาษหัวจดหมายของคลินิก / โรงพยาบาลและ / หรือประทับตราโดยแพทย์ของผู้โดยสารหรือพยาบาลผดุงครรภ์
  • ใบรับรอง แพทย์นี้มีอายุ 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ออก โดยมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในช่วงการตั้งครรภ์ที่ถือว่ายอมรับได้ สำหรับการเดินทาง (กรุณาส่วนของการตั้งครรภ์เดี่ยวหรือหลายคน)
  • ระบุว่าผู้โดยสาร มีความเหมาะสมสำหรับการบิน
  • ระบุว่า เป็นการตั้งครรภ์แบบเดี่ยวหรือหลายคน
  • ระบุจำนวน สัปดาห์ของการตั้งครรภ์และวันกำหนดคลอด (EDD)
  • เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและ ในภาษาอาระบิคหรืออังกฤษ ภาษาอื่นได้รับการยอมรับเช่นกันแต่ต้องมีการพิสูจน์ความถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเช็คอินของสายการบินเอทิฮัด
  • ใบรับรอง แพทย์จะต้องยอมรับได้ตลอดช่วงเวลาของการเดินทาง (เที่ยวบินต้นทาง ขากลับ และหยุดพัก), ตรงตามเกณฑ์เงื่อนไขการมีผลใช้ข้างต้น สำหรับเที่ยวบินทุกส่วน

ข้อมูล: http://www.etihad.com/th-th/experience-etihad/special-assistance/expectant-mothers/

 

Qatar

 

ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • มีชื่อของผู้โดยสารที่จะเดินทางและวันเกิด
 • ระบุจำนวน สัปดาห์ของการตั้งครรภ์และวันกำหนดคลอด (EDD)
 • ระบุวันเดินทาง
 • ระบุว่า เป็นการตั้งครรภ์แบบเดี่ยวหรือหลายคน
 • ระบุจำนวน สัปดาห์ของการตั้งครรภ์และวันกำหนดคลอด (EDD)
 • ใบรับรอง แพทย์จะต้องยอมรับได้ตลอดช่วงเวลาของการเดินทาง (เที่ยวบินต้นทาง ขากลับ และหยุดพัก) และต้องระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ “Fit to travel”
 • ออกและลงชื่อโดย แพทย์ของผู้โดยสารหรือพยาบาลผดุงครรภ์ ระบุวันที่และ ประทับตราโดยแพทย์ของผู้โดยสาร

ข้อมูล: http://www.qatarairways.com/global/en/expectant-mothers.page

Emirates

ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • การรับรองการตั้งครรภ์แบบคนเดียวหรือหลายคน
 • การตั้งครรภ์เป็นไปได้ด้วยดีโดยไม่มีปัญหาแทรกแซงใดๆ
 • วันกำหนดคลอดที่คาดคะเน
 • วันสุดท้ายที่คาดว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะเดินทาง
 • ว่าคุณมีสุขภาพที่ดี
 • ว่าไม่มีเหตุผลใดที่พวกเขาคิดว่าคุณไม่ควรจะเดินทางโดยเครื่องบิน

ข้อมูล: https://www.emirates.com/th/thai/plan_book/health_and_travel/before_you_leave.aspx#/Travelling_while_pregnant

Cathay Pacific

 

ใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ว่าาเป็นการตั้งครรภ์ทารกคนเดียวหรือแฝดหลายคน
 • ประมาณการจำนวนสัปดาห์การตั้งครรภ์
 • วันคลอดที่ได้คาดหมายไว้ (EDD)
 • ว่าท่านมีสุขภาพดีและการตั้งครรภ์มีความก้าวหน้าตามปกติโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงที่จะเดินทาง
 • ใบรับรองแพทย์ลงวันที่ภายใน 10 วันนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรก

ข้อมูล: https://www.cathaypacific.com/cx/th_TH/travel-information/help-for-passengers/pregnant-women.html

 

อย่าลืมว่าก่อนออกเดินทางทุกครั้งคุณแม่ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้ดูแล ก่อนที่จะทำการจองทริปหรือตั๋วเครื่องบินก่อน เพื่อที่จะได้ไม่เสียเงินฟรี เป็นคุณแม่ก็เที่ยวได้ แต่ต้องดูสุขภาพของแต่ละคนประกอบด้วยเนอะว่าไปได้ไหม เพราะสุขภาพของคุณแม่แต่ละคนไม่เหมือนกัน ขอให้คุณแม่สนุกกับการท่องเที่ยวนะคะ


สามารถติดตามพูดคุยกับเราได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

Facebook : https://www.facebook.com/TravellingAsACouple

Website :  https://travelling-as-a-couple.com/

Instagram : Travelling As A Couple