เอกสารอะไรบ้างที่จำเป็นในการขอวีซ่า ?? อมยิ้ม19อมยิ้ม19

19

 

การเตรียมเอกสารขอวีซ่า น่าปวดหัวแค่ไหน เป็นที่รู้ๆกันอยู่
วันนี้เราจะมาดูไปด้วยกันว่า เอกสารในการขอวีซ่าหลักๆ มีอะไรบ้าง แล้วอะไรบ้างที่ต้องระวัง

ลองมาเตรียมเอกสารไปด้วยกัน

Tip ในการเตรียมเอกสารของเรา ที่เรามักจะใช้เวลาที่ไปขอวีซ่า

1.  เมื่อได้รับ list ของเอกสารมาแล้ว ให้ค่อยๆ เตรียมไปทีละข้อ แล้วไล่เรียงเอกสารตาม list  ทีให้มา
เพื่อเป็นการเช็คว่าเอกสารที่เราเตรียมครบไหม

2.  เอกสารพวก Bank Statement หรือ Bank Guarantee บางธนาคารอาจจะใช้เวลาขอนาน
อาจจะต้องเผื่อเวลาไว้บ้าง ก่อนที่จะทำการนัดเพื่อยืนเอกสาร

3.  เอกสารต่างๆที่เป็นสำเนา เรารับรองเอกสารไปทุกอัน เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาไปเขียนตอนยื่นเอกสาร

4.  เอกสารที่เป็นภาษาไทยเราแปลให้เป็นภาษาอังกฤษ เช่นทะเบียนสมรส หาร้านแปลที่ได้รับการรับรอง
แปลจากข้างนอกไปถูกกว่าที่จะไปแปลตึกที่ขอวีซ่า อันนั้นอาจจะโดนขูดเลือดซิบๆ

5.  พวกเอกสารตั๋วเครื่องบิน หรือประกันการเดินทางที่เรา ปริ๊นมาแล้ว
เรามักจะไฮไลท์ที่เป็นชื่อเราไว้ เพื่อจะได้เป็นการเช็คไปในตัวว่าเอกสารที่เราเตรียมนั้นระบุชื่อเราครบทุกอัน

6.  หลังรูปถ่ายที่เราแนบไป เราจะเขียนชื่อตัวเองไว้ (อันนี้คิดเองเผื่อเจ้าหน้าที่ทำรูปเราหายจะได้หาเจอ ว่าเอ๊ะนี่รูปใคร)

7.  วันก่อนที่จะไปยื่นเอกสารเราจะเช็คเอกสารอีกครั้ง เพื่อความสบายใจ ว่าเอกสารตรูครบแล้วนะ

8.  เอกสารครบถ้วน ตามที่เค้าระบุไว้ ก็มีชัยไปกว่าครึ่งว่าได้ไปแน่นอน
_____________________________________________
เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่ามีอะไรบ้าง อมยิ้ม19อมยิ้ม19

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า

20

กรอกเอกสารออนไลน์ กรอกทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
•  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครการยื่นขอวีซ่าออกมา ข้อมูลที่เรากรอกไปนั้นจะมาปรากฏในแบบฟอร์ม
•  พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าที่เรากรอกออนไลน์ออกมา พร้อมทั้งใส่วันที่และลายเซ็นของผู้สมัครลงไป

_______________________________________________
หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)

21

ต้องให้มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ ถ้าจะให้แบบชัวร์ เหลือไว้อย่างน้อย 6 เดือนจะปลอดภัยที่สุด
•  ถ้ากรณีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบไปด้วย
•  ทำสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางไว้ ** อย่าลืมรับรองสำเนา
•  รวมถึงทำสำเนาหน้าที่มีตราประทับวีซ่าของประเทศอื่นๆ ไปด้วย

______________________________________________
รูปถ่ายวีซ่า จำนวน 2 รูป

22

ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  มีเงื่อนไขต่อไปนี้
•  ด้านหลังเป็นสีขาว
•  ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.
•  ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ
•  เป็นภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง

** ควรหาร้านที่มีความคุ้นเคยในการถ่ายรูปวีซ่าเชงเก้น จะได้ไม่เสียเงิน เสียเวลามาถ่ายใหม่

ปล. รูปนี้ไมได้เป็นรูปที่ปรากฏอยู่บนหน้าวีซ่า เพราะฉะนั้นวันที่ไปขอวีซ่าขอให้แต่งหน้าแต่งตัวแบบจัดเต็มไปนะคะ ไม่งั้นจะมีรูปแบบหน้าโทรมปรากฏอยู่บนวีซ่า แต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไร อิอิ

สามารถเข้าไปดูคุณภาพของภาพถ่ายที่ถูกต้องตามที่กำหนดได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://www.tlscontact.com/th2ch/help.php?id=picture_tips
_______________________________________________
เอกสารเกี่ยวกับหน้าที่การงาน

23

กรณีเป็นพนักงานบริษัท : จดหมายรับรองการทำงาน
•  เอกสารควรระบุเป็นภาษาอังกฤษ
•  ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือน ปี  ที่เริ่มทำงาน (ฉบับจริง)

เอกสารเกี่ยวกับการทำงานจะสร้างความน่าเชื่อถือให้เรา ยังเราก็ไม่หนีไปอยู่ประเทศเค้าแน่ๆ เพราะว่าเรามีงานทำเป็นหลักแหล่ง

24

กรณีเป็นเจ้าของบริษัท
•  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
•  หลักฐานการเงินของบริษัท

กรณีประกอบอาชีพอิสระ
•  จดหมายหรือหนังสืออธิบายลักษณะการประกอบอาชีพ
•  ที่มาของรายได้หรือตัวอย่างผลงานแนบไปด้วย
________________________________________________
เอกสารอื่นๆ

25

สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
–  สำเนาทะเบียนบ้าน
–  สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี)
–  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
–  สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปี)

กรณีที่มีเอกสารเป็นภาษาไทย สอบถามกับเอเจนซี่ก่อนว่าต้องให้มีการแปลเอกสารหรือไม่
จะได้จัดการแปลไว้ล่วงหน้า เราเคยแปลถ้าหลายแผ่น ราคาไม่ถึงแผ่นละ 300 บาท
เพราะถ้าไปแปลวันที่เราไปขอวีซ่าเลย ค่าแปลจะแพงมาก

* อะไรก็ตามที่เป็นสำเนา อย่าลืมรับรองสำเนาถูกต้องไปด้วย จะได้ไม่เสียเวลาต้องไปเซ็นต์
________________________________________________
หลักฐานการเงิน

26

ใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร
หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) และทำสำเนาด้วย

•  เบื้องต้นแล้วเค้าจะดูว่าเงินในบัญชีเราสถานะล่าสุดนั้นมียอดเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่เราจะไปไหม
อย่างสวิสคำนวณคร่าวๆ จะมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยวันละ 100 ฟรังค์ (อัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ ประมาณ 37 บาท)

•  Book bank ก็สามารถเอามาเป็นหลักฐานได้ แต่ถ้าจะให้แนะนำควรขอเป็น Bank Statement จะดีกว่า
เพราะมันเป็นเอกสารที่ออกโดยธนาคารและมีการเซ็นต์รับรอง มีความน่าเชื่อถือว่าสมุดบัญชีนิดนุง

•  Bank guarantee เป็นเอกสารที่ธนาคารรับรองว่าเราได้เปิดบัญชีอยู่จริง และมียอดคงเหลือในบัญชีเท่าไร
โดยสามารถแปลงจากสกุลเงินไทยบาทไปเป็นสกุลเงินของประเทศที่เราจะขอวีซ่าได้
แต่ถ้ามี Bank statement แล้วก็ไม่ต้องใช้ Bank Guarantee ก็ได้

—————————————————————————————
ตั๋วเครื่องบิน

27

เอกสารสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน แบบไป-กลับ จาก/ถึงประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อย
เพื่อเป็นการรับประกันว่าเราไปเที่ยวแล้วต้องกลับมาแน่นอน

กรณีที่เราซื้อตัวกับ Agent เราไม่ต้องทำการซื้อตั๋วก่อนก็ได้ แต่ให้agent ออกใบจองมาให้
หลังจากวีซ่าผ่านแล้วค่อยทำการจ่ายเงิน  เผื่อกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรี

___________________________________________________
ใบจองโรงแรม
28

•  ใบจองโรงแรม “ต้องมีชื่อผู้ที่เข้าพักทุกคน” ย้ำ “ต้องมีชื่อผู้ที่เข้าพักทุกคน”
เช็คให้ดีๆนะจ๊ะ เพราะเราพลาดมาแล้ว ที่ไม่มีชื่อครบทุกคน เลยต้องมาแก้ไขใหม่

•  แนะนำว่าตอนจองที่พักให้ระบุชื่อที่พักเป็น 2 ชื่อลงไปเลย เวลาที่เราปริ๊นมันจะได้โชว์ 2 ชื่อเลย

•  ถ้าไม่ได้ระบุเป็น 2 ชื่อไว้ แล้วจองกับ Booking.com สามารถเข้าไปแก้ไขได้ ให้มีชื่อผู้เข้าพักครบทุกคน

•  เอกสารการจองที่พักต้องมีครบทุกคืน เป็นการยืนยันว่าเรามีที่พักแน่นอน

______________________________________________
ประกันการเดินทาง

29

ประกันการเดินทางควร

•  ครอบคลุมการเดินทางระยะสั้นทั้งหมดในประเทศเขตเชงเก้น (Schengen) (ไม่ใช่ยุโรป)
หรืออาจจะใช้แบบ Worldwide ก็ได้

•  ที่ต้องมีมูลค่าอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

•  ทั้งนี้การประกันการเดินทางต้องคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศเขตพื้นที่เชงเก้น

•  และต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากทางสถานทูต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ได้รับจากยอมรับจากสถานทูตได้ ตาม link นี้
https://www.tlscontact.com/th2ch/upload/travel_health_insurance_th_2ch.en.pdf

** เราใช้ของ Axa Insurance เพราะว่ามันซื้อง่าย สามารถซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต
แล้วเค้าจะส่งกรมธรรม์มาให้เราทาง Email ได้เลย ไม่ยุ่งยาก และราคาก็ไม่ได้แพงมาก
________________________________________________________
แผนการเดินทาง (Itinerary) แบบง่ายๆ

30

บอกว่าเราจะไปไหนบ้าง แต่ละวันอยู่ที่เมืองอะไร เอาแบบคร่าวๆ ก็ได้

31