ขอวีซ่า Schengen ยังไง ??

08

 

วีซ่า
วีซ่าที่ใช้ในการเดินทางไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์คือ วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa)
ซึ่งเป็นวีซ่า ที่สามารถเดินทางเข้าออกในประเทศในแถบยุโรปในกลุ่มวีซ่าเชงเก็นได้อีก 26 ประเทศ
แบ่งเป็น 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปคือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศสเยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน
และอีกที่เหลืออีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

ขอวีซ่าเชงเก็นได้ที่ไหน?? อมยิ้ม19อมยิ้ม19

09

1.  สถานทูตของประเทศที่เราจะไป กรณีที่เดินทางไปมากกว่า 1 ประเทศในกลุ่มเชงเก็น
ให้เลือกขอวีซ่าที่สถานฑูตที่ไปพักนานที่สุด แต่ถ้าพักทุกประเทศพอๆกัน ให้ขอสถานทูตในประเทศแรกทีเราเดินทางเข้าไป

2.  ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ที่เป็น ตัวแทนในการทำเรื่องขอวีซ่าให้ สำหรับเรา
เราใช้บริการวิธีนี้เพราะสะดวกกว่า แต่ก็จะมีค่าบริการที่สูงกว่าแบบแรก

** เนื่องจากเราเคยขอแบบผ่านตัวแทนเลยขอมาแชร์ประสบการณ์ขอผ่านตัวแทนนะคะ

ขอวีซ่าเชงเก็นได้ เมื่อไร ??  อมยิ้ม19อมยิ้ม19

เราสามารถที่จะยื่นวีซ่าได้ภายใน 90 วันก่อนวันเดินทาง
ทางที่ดีควรขอวีซ่าแต่เนิ่นๆ เพราะว่าบางครั้งถ้าเราเดินทางในช่วงที่เป็น high season อาจจะทำให้เกิดความล่าช้า
หรือบางทีคนขอเยอะมาก จนวันที่นัดเต็ม อย่างน้อยควรขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนวันที่จะเดินทาง ประมาณ 20 วัน
เผื่อเอกสารไม่ครบจะได้ยังพอมีเวลาแก้ไขทันเวลา ยิ่งยื่นเร็วเราจะยิ่งอุ่นใจว่ายังไงก็ได้ไปเที่ยวแน่ๆ

ขั้นตอนของ TLScontact

** ที่มาของข้อมูล https://www.tlscontact.com

 

10

 

ขั้นตอนที่ 1  ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2ch

11

เพื่อเริ่มขั้นตอนการสมัครวีซ่า ให้ไปลงทะเบียน ที่เวบไซต์ TLScontact ก่อน
เพียงแค่ใช้อีเมลและเวลาไม่นานในการสร้างบัญชีที่ TLScontact หลังจากนั้นเราจะได้รายการเอกสารที่จำเป็นในการยื่นวีซ่ามา
อีเมลนี้เราจะใช้ต่อไปในการนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารกับทาง TLScontact หรือสามารถที่จะติดตามสถานะใบสมัครการร้องขอวีซ่าได้

สร้างบัญชีเสร็จแล้วจะได้ E-mail ตอบกลับมา เพื่อให้เรายืนยันการเปิดใช้งานบัญชีนี้
เราต้องมายืนยันการเปิดใช้ชื่อบัญชีนี้ ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ โดยไม่ทำอะไรเลยภายใน 15 วัน
บัญชีนี้จะถูกลบออกไป เราก็ต้องเริ่มต้นลงทะเบียนใหม่

พอเข้าขั้นตอนสมัครวีซ่าแล้ว ให้จำหมายเลขอ้างอิงไว้ (TLS contact no.)
เผื่อเอาไว้ขอเลื่อนวันนัดหมาย หรือจะสอบถามอะไรในการทำวีซ่าจะได้ใช้หมายเลขนี้ในการอ้างอิง

การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า จะเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรา ข้อมูลการเดินทาง
ประเภทวีซ่าที่เราจะยื่นขอ ถ้าไปเที่ยวทั่วไป ก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น
กรอกเสร็จก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอวีซ่าออกมา

เราสามารถกรอกให้คนอื่นได้ไหม ?? อมยิ้ม19อมยิ้ม19

คำตอบคือ
เราสามารถกรอกให้คนอื่นได้ค่ะ ทำแบบเดียวกับด้านบน แล้วค่อยกดยืนยันทีเดียว
เพราะการยืนยันนั้นหมายถึงว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว เช็คข้อมูลดีๆก่อนทีจะกดยืนยัน
_______________________________________________
ขั้นตอนที่ 2  เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

12

หลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ก็ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าที่เราต้องการ
หลังจากนั้นจะได้รับรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับของยื่นขอวีซ่าตามประเทศของวีซ่าที่เราต้องการขอ
ถ้าเราไปท่องเที่ยวทั่วไป ก็ขอเป็นแบบ  วีซ่าพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน

** เอกสารที่จำเป็นมีอะไรบ้าง เดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดอีกทีนะ
_______________________________________________
ขั้นตอนที่ 3  ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด

13

กรอกใบคำขอวีซ่าและเตรียมเอกสารที่จำเป็นเสร็จแล้ว ก็เลือกวันเวลาที่จะมายื่นเอกสารทีศูนย์ของ TLScontact
โดยเลือกวันและเวลาที่ต้องการ เมื่อทำการนัดหมายเสร็จแล้วจะได้รับ Email ยืนยันการนัดหมายการ TLScontact
ให้พิมพ์ใบนัดออกมา เพื่อใช้ในการยืนยัน ว่าเรานัดตามวันและเวลานั้นจริงๆ

ก่อนที่จะทำการนัดหมายต้องแน่ใจแล้วว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมครบถ้วนแล้ว
เพราะว่าถ้าไปไม่ตรงตามเวลานัด ข้อมูลส่วนตัวที่เรากรอกไว้จะถูกลบไปในวันเดียวกันเลย
อาจจะต้องเริ่มนับ 1 ในการกรอกข้อมูลใหม่ ซึ่งทำให้เสียเวลา ถ้ารู้หลังจากที่นัดไปแล้วว่าไปไม่ทันแน่ๆ

เลื่อนนัดได้ไหม ?? อมยิ้ม19อมยิ้ม19

คำตอบคือ เราสามารถที่จะโทรไปสอบถามที่ TLScontact
เพื่อที่จะให้แนะนำวันเวลาที่ว่างที่เราสามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนวันนัดหมายได้
อย่าปล่อยให้เลยวันนัดจนทำให้เราต้องเริ่มต้นใหม่
______________________________________________
ขั้นตอนที่ 4  มาที่ศูนย์ของ TLScontact

14

ที่อยู่ของ ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

นำใบนัด ใบคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทางรวมไปถึงเอกสารต่างๆ ในการขอวีซ่ามาที่ศูนย์ของ TLScontact ตามเวลานัด
ควรมาก่อนเวลานัดนิดนึง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว มาก่อนมักได้เปรียบ
มีเวลามาดูว่าอะไรอยู่ตรงไหน ศึกษาว่าเราต้องทำอะไรบ้าง

ไปก่อนเวลา อาจจะตรวจเช็คเอกสารก่อนเข้าไปอีกครั้งว่าครบไหม ลืมอะไรหรือเปล่า
บางคนอาจจะคิดว่าเตรียมมาดีแล้วจะเช็คทำไมอีก มันมีจริงๆ นะ ที่เตรียมมาอย่างดี
มาตกม้าตายเอาตอนสุดท้าย ว่าลืมเอกสารที่เตรียมมา เช็คอีกซักรอบก็คงไม่เสียหายอะไร
________________________________________________
ขั้นตอนที่ 5  ดำเนินการขอวีซ่า

15

TLScontact จะเอาเอกสารที่เรายื่นและถามเกี่ยวกับการขอวีซ่า ซึ่งสถานฑูตสวิสเป็นผู้กำหนด
แล้วจะนำเอกสารของเรานำส่งไปยังแผนกวีซ่า

การขอวีซ่านั้นผู้ขอวีซ่าต้องมาทำการสมัครด้วยตนเอง ไม่สามารถให้ใครมายื่นเอกสารแทนได้
ถ้าเรากรอกแบบฟอร์มมาด้วยกัน จะสามารถยื่นเอกสารพร้อมกันได้
_____________________________________________
ขั้นตอนที่ 6   ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

16

ยื่นเอกสารเสร็จแล้วก็จะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าและค่าดำเนินการ
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าและค่าธรรมเนียมได้ตาม link ด้านล่างเลย
https://www.tlscontact.com/th2ch/help.php?id=cost_visa

หลังจากนี้ สำหรับคนที่ไม่เคยสแกนนิ้วมือ สำหรับวีซ่าเชงเก้น อาจจะต้องเสียเวลาเพิ่มในการรอคิวสแกนนิ้วนิดนึง แต่ก็ไม่นานมาก

______________________________________________
ขั้นตอนที่ 7   การติดตามเอกสารยืนขอวีซ่า

17

เราสามารถติดตามเอกสารการขอวีซ่าได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด
โดยสามารถตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของเราในเวบไซต์ของ TLScontact

______________________________________________
ขั้นตอนที่ 8   การรับหนังสือเดินทาง

18

ราจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์เพื่อให้มารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ TLScontact
โดยต้องนำบัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้วย

ถ้ามาเองไม่ได้ ให้คนอื่นมาแทนได้ไหม ??อมยิ้ม19อมยิ้ม19

คำตอบคือ ให้คนอื่นมามารับแทนได้ แต่ว่าต้องเตรียมเอกสารคือ
•  ใบรับหนังสือเดินทาง
•  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
•  บัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด
•  หนังสือมอบอำนาจ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทาง